Diagnostika podvozku vozidla

Dalším specializovaným pracovištěm je diagnostika podvozku vozidla MAHA, která zahrnuje:

Test tlumičů, kde z grafické křivky zobrazující schopnost utlumit podvozek vozidla a měření zdvihu tlumiče, jehož předepsané hodnoty včetně limitních hodnot jsou v databázi vozidel tohoto měřícího zařízení, odhalíme bezpečně vadné či dosluhující tlumiče pérování díky kterým se vozidlo stává směrově nestabilní a to především při průjezdu zatáčkou nebo na nerovném povrchu vozovky.

Dále je součásti testu podvozku válcová zkušebna brzd, která změří na brzdových válcích brzdný účinek přední nápravy, zadní nápravy a ruční brzdy a provede jejich grafické i numerické vyhodnocení, porovnání jednotlivých kol na měřené nápravě a náprav mezi sebou.

Poslední částí diagnostiky podvozku jsou hydraulické plošiny, které dovedou vyvinout obrovskou sílu v podélném i příčném směru na podvozek vozidla. Díky tomu se odhalí vůle zavěšení ramen nápravy, čepů ramen a řízení, ložisek kol a v neposlední řadě také problémy v uložení hnacího agregátu a převodovky. Výsledkem je vytištěný protokol, který zákazníka informuje v grafickém a numerickém výsledku o stavu jeho vozidla.

Servisní služby